Asociación de Enfermos de Artritis Reumatoide (ADEAR)

DIRECCIÓN: C/ Pintor Vicente Abreu nº7 (Vitoria-Gasteiz)

CONTACTO: M.ª Aranzazu Gabana Cuesta

TELÉFONO: 945242116

EMAIL: adear@euskalnet.net

WEB: www.adear.es