Nor gara

Arabako sendagileak ordezkatzen dituen zuzenbide publikoko korporazioa da, helburu hauek dituena: lanbidearen jardun ona bermatzea, ahalmen publikoei haien eskumeneko gaiei buruz aholkatzea eta sendagileen eskubideak defendatzea.

Berezko nortasun juridikoa eta helburuak betetzeko gaitasun osoa ditu.

Kideak

Medikuntzako eta kirurgiako lizentziatuak eta/edo graduatuak, indarreko legeak betez Arabako lurralde historikoan edozein espezialitatetan dihardutenak, beren kabuz edo erakunde publiko zein pribatuen zerbitzura, herri-administrazioak eta haien mendeko erakundeak barne.

Lehendakariak, idazkariak eta gainontzeko kideek eratutako Zuzendaritza Batzordeak eraentzen du.

Egoitza

Santiago etorbideko 7 behean dago, Gasteizen (Araba).

ICOMAren Zuzendaritza Batzordea

Eginkizunak

 • Osasun-langileak ordezkatzea eta haien bidezko aspirazioak defendatzea.
  • Agintari eta erakunde publikoen aurrean sendagileen izenean jardutea.
  • Sendagileen eskumenen barruan lanbide-jarduera antolatzea.
  • Irainak pairatzen dituzten osasun-langileen interesak defendatzea.<0}
  • Medikuntzaren lege-jardunari eta/edo zereginei buruzko arauak eta lege-proiektuak eta/edo -xedapenak jakinaraztea.
  • Ikasketa-planak prestatzen laguntzea, graduondokoak eta espezialitatekoak bereziki.
  • Lanbide-tituluak ontzat ematea eta erregistratzea eta informazioaren ikuspegitik beharrezkotzat jotzen diren datuak gordetzea.
  • Herri-administrazioek zuzenean edo zeharka eskuordetutako eskumenak gauzatzea eta kudeatzea.
  • Elkargokideen ahalik eta enplegagarritasun-tasarik handiena lortzea.
  • Justizia-auzitegiei, korporazio ofizialei eta pertsona juridiko indibidualei zein kolektiboei aholkatzea, legeari jarraikiz.
  • Sendagile- lanpostuei, gutxieneko ordainsariei eta zerga-ordainketari buruz aholkatzea.
 • Lanbide-jarduera orientatzea eta zaintzea.
  • Deontologia Batzordearen bidez arau deontologikoak betetzen direla ziurtatzea eta arau-hausteei zehapena ezartzea.
  • Oinarri zientifikoa duen publizitatea bermatzea.
  • Elkargokideen lan profesionalak aztertzea.
 • Lanbidearen sustapen zientifikoa, kulturala, laborala eta soziala.
  • Elkargokideentzako prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak antolatzea.
  • Patronatuaren bidez gizarte-babesa ematea erretiratutako, gaixotutako eta ezindutako elkargokideei.
  • Aholkularitza juridikoa, laborala, administratiboa eta fiskala antolatzea.
 • Osasunerako eskubidea sustatzea
  • Sendagileen jardunaren ondorioz herritarren interes orokorrak defendatzea eta zaintzea.
  • Herritarrei osasunaren sustapenari eta babesari buruzko gaietan aholkatzea.