Sozietate profesionalak alta ematea

Lanbide-jarduera aldatu egin da eta gero jarduera konplexuagoak burutu behar dira; horregatik, bakarkako lanak talde-lanari bide eman dio, eta espezialitatea eta lan-banaketa nagusitu dira, abantailak dituztelako.

Ildo horretatik, Lanbide Sozietateei buruzko 2/2007 Legea promulgatu zen, profesional-elkargokide mota berri bat sortzeko: lanbide-sozietatea. Sozietate horiek 2/2007 Legearen arabera eratu eta dagokion profesionalen elkargoak duen Lanbide Sozietateen Erregistroan inskribatu behar dira. (8.6. artikulua).

Lanbide-sozietateak Elkargoetako Estatutuen 55.1 artikuluan jasota daude eta 49. artikuluak eta Eusko Jaurlaritzaren 18/1997 Legeak, Lanbide Tituludunetan Aritzeari eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzkoak bere 30.1 artikuluan elkargokide egiteko betebeharra aipatzen dute.

Lanbide-sozietateek elkargokide egiteko bete beharreko baldintzak

  • Elkargokide egiteko eskaera-inprimakia betetzea.
  • Arabako Merkataritza eta Ondasun Higiezinen Erregistroan izena ematea.
  • Osaerako eskrituraren kopia.
  • Sozietatearen erantzukizun zibileko aseguruaren egiaztagiria.
  • Banketxea (20 digitu)
  • Elkargokide izateko eskubideak ordaintzea