Kexak eta erreklamazioak

Kexak eta erreklamazioak bidaltzeko SINADURA DIGITALA eduki behar da.

Zehaztutako eskakizunak betetzen dituzten jakinarazpenak emandako helbide elektronikoaren bidez erantzungo dira.

Kexak eta erreklamazioak bideratzea