Lanbide jardueraren aitorpena

Aitorpen hau Arabako mediku kolegiatu guztiek bete behar dute.

Deklarazioak hurrengo hiru urteetarako balio du. Medikuak hitz ematen du Elkargoari jakinaraziko diola denboraldi horretan laneko egoeran gertatzen den edozein aldaketa. Erantzukizun Zibil Profesionaleko Aseguruan bakarrik du eragina.

Image