Osasun ziurtagiriaren inprimakiak

Osasun-ziurtagiria sendagileak igortzen duen agiri bat da, gaixoaren osasunari, gaixotasunari eta jasotako laguntzari buruz informatzeko.

Osasun-ziurtagiria Kontseilu Nagusiaren inprimaki ofizialean igorri behar da eta sendagileen elkargoek banatzen dute.

Igorpeneko tokia:

Sendagileen elkargoek banatzen dituzten osasun-ziurtagiri ofizialen inprimakiak. Beraz,  Arabako Sendagileen Elkargo Ofizialean eskura daitezke, eta, abenduaz geroztik, baita farmazietan ere, 2016ko abenduan Arabako Sendagaigileen Elkargo Ofizialarekin sinatutako lankidetza-hitzarmenari esker.
Estankoetan ez dituzte saltzen.

Prezioa: 3,63

Osasun-ziurtagirien gakoak

  • Gaixoak bere osasun-egoeraren ziurtagiria jasotzeko eskubide legala du, eta, beraz, sendagilearen obligazioa da ziurtagiria igortzea.
  • Osasun-ziurtagiria Espainiako Sendagileen Elkargoen Kontseilu Nagusiaren inprimaki ofizialean igorri behar da.
  • Osasun-ziurtagiriak Espainiako Sendagileen Elkargoen Kontseilu Nagusiak argitaratutako eta Sendagileen Elkargo Ofizialek banatutako agiri pribatuak dira.
  • Osasun-ziurtagiria gaixoak, hark idatziz baimendutako pertsonak edo lege-ordezkariak eskatuta igorriko da beti.
  • Sendagileak ez du ziurtagiririk igorriko baldin eta horretarako gaitasunik ez badu edo egiaztapeneko datuak edo ebidentziak falta bazaizkio.
  • Osasun-ziurtagiria lanbide-erantzukizunei  lotua dago. Osasun-ziurtagiri batek zehaztasunik ezean edo gezurra esaten duenean ondorioak izan ditzake: erantzukizun penala, zigor-kodearen 397. artikuluan jasotakoa betez, eta erantzukizun zibila, kaltea konpontzeko obligazioa berekin dakarrena.  Etika eta Deontologia Medikoko Kodearen 11. artikulua ez betetzea arau-hauste deontologikoa da, eta zehapena ezar daiteke Sendagileen Elkargoko Estatutuetan jasotakoaren arabera.
  • Osasun-ziurtagiriak unean uneko osasun-egoerari buruz fede ematen du, eta horrela geratzen da jasota agiriaren eskaera- eta igorpen-datetan.
  • Aintzat hartuta egitate frogatua dela, etikoki zein legalki konplazentziako osasun-ziurtagiriak igortzea debekatuta dago.
  • Osasun-ziurtagiria gaixoari edo hark baimendutako pertsonari edo legez eskaera egin duenari baino ez zaio eman behar.
  • Sendagileak doan ematen ditu osasun-ziurtagiriak. Beraz, arlo pribatuan osasun-azterketak egiteagatik bakarrik jasoko dute ordainsaria. Zentro publikoan eta inoren kontura diharduten sendagileek ez dute ordainsaririk jasoko, osasun-ziurtagiria osasun-prestazioaren baitan dagoelako. Aseguru Libreko Mutuetan lan egiten duten sendagileek eskatzaileak kontratatutako polizari erreparatu beharko diote.