Elkargokidetzea

 • Elkargokide egiteko eskaera-inprimakiak betetzea.
 • Medikuntzako Lizentziatura edo tituluaren gordekina (originalak).
 • Espezialitatearen titulua edo tituluaren gordekina (originalak)
 • NAN
 • Bi argazki.                       
 • Banku-kontuaren digituak.                    
 • Elkargokide izateko eskubideak dirutan ordaintzea
 • Erantzukizun Zibil Profesionaleko asegurua, hala badagokio.
 • Jatorrizko Elkargoaren baja-ziurtagiria, beste probintzia bateko profesional kolegiatuentzat
 • Elkargokide egiteko eskaera-inprimakiak betetzea.
 • Medikuntzako Lizentziatura, Hezkuntza Ministerioak homologatua (titulu eta homologazio originalak).
 • Espezialitatearen titulua (hala badagokio), Hezkuntza Ministerioak homologatua (titulu eta homologazio originalak).
 • Jatorrizko herrialdeko agintari eskudunak igorritako ziurtagiria, egiaztatzen duena eskatzailea ez dagoela lanbidean jarduteko aldi baterako edo behin betiko ezgaituta. Ziurtagiria hiru hilabete lehenago behintzat igorri beharko da, zinpeko itzultzaile batek gaztelaniara itzuli (jatorrizkoa eta itzulpena eskatuko dira)
 • Europar Batasuneko kide den Estatuko Herritarraren Egoitza Txartela edo, hala badagokio, dagokion probintziako Polizia Etxeak emandako Behin-behineko Bizileku Txartela (originala)
 • AIZ.
 • Bi argazki.                       
 • Banku-kontuaren digituak.                    
 • Elkargokide izateko eskubideak dirutan ordaintzea
 • Erantzukizun Zibil Profesionaleko asegurua, hala badagokio.
 • Elkargokide egiteko eskaera-inprimakiak betetzea.
 • Medikuntzako Lizentziatura, Hezkuntza Ministerioak homologatua (titulu eta homologazio originalak).
 • Espezialitatearen titulua (hala badagokio), Hezkuntza Ministerioak homologatua (titulu eta homologazio originalak).
 • Jatorrizko herrialdeko agintari eskudunak igorritako ziurtagiria, egiaztatzen duena eskatzailea ez dagoela lanbidean jarduteko aldi baterako edo behin betiko ezgaituta. Ziurtagiria hiru hilabete lehenago behintzat igorri beharko da, zinpeko itzultzaile batek gaztelaniara itzuli (jatorrizkoa eta itzulpena eskatuko dira) eta Hagako apostillarekin aurkezteko. Apostillarik ezean, kontsulatuak edo enbaxadak legezkotu beharko du. Venezuelan, adibidez, hango sendagileen federazioak ziurtatu beharko du lehenago.
 • Hezkuntza eta Kultura Ministerioak homologatutako tituluan agertzen den nazionalitateko pasaportea (originala).
 • Bizileku- eta lan- baimenak (originala).
 • Europar Batasuneko Estatu Kideen herritarrentzako bizileku-txartela eta, hala badagokio, probintziako polizia-etxeak igorritako behin-behineko bizileku-txartela (originala).
 • AIZ.
 • Bi argazki.                       
 • Banku-kontuaren digituak.                    
 • Elkargokide izateko eskubideak dirutan ordaintzea
 • Erantzukizun Zibil Profesionaleko asegurua, hala badagokio.

Elkargokide egiteko eskaera. Nola egin behar da?

Aurrez aurre

Elkargokide egiteko eskaera-inprimakia bete eta agiri ofizialak Elkargoaren bulegoetan aurkeztu behar dira.

Unean uneko egoera dela eta, hitzordua eskatu behar da.

Harremanetan jar zaitez

Eskaera online

Sinadura digitalarekin online bete daiteke elkargokide egiteko inprimakia.

Eskaera ez da izapidetuko titulu ofizialak Elkargoko bulegoetan erregistratu eta egiaztatzen ez diren bitartean.