Komunikazioa

Komunikazio Departamentuaren ardura da elkargoko kideekiko barne komunikazioa, Elkargoak dituen bitartekoen bidez.

Gainera, gainerako erakunde eta organismoekin eta komunikabideekin kanpo-komunikazioaz arduratzen da

Tlf: 945258233

comunicacion@icoma.eus

Komunikazio-arduraduna
Lourdes Lorenzo