Erantzukizun Zibil Profesionaleko asegurua

Legeriari jarraikiz, osasun-langile tituludunek erantzukizun zibileko asegurua kontratatu behar dute lanbide-jardueran eragin ditzaketen kalteei estaldura emateko. Halaber, elkargoek beharrezko neurriak hartu behar dituzte elkargokideak aseguratuta daudela ziurtatzeko.

Azaroaren 21eko 18/1997 Legeak, Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzkoak, arau-hauste larritzat jotzen du aseguratzeko betebeharra haustea